Gedichtanalyse

Maandag heb je een gedicht gekozen dat je aansprak en dinsdag heb je dat expressief voorgedragen in de klas. Vandaag is het de bedoeling dat je het gedicht gaat analyseren.

Lees eerst de onderstaande uitleg bij de analyse en download nadien pas het stappenplan.

  • Je analyseert je gekozen gedicht aan de hand van het opgegeven stappenplan.
  • Je vult bovenaan je naam en klasnummer in. Op het stappenplan vul je ook het nummer in van je gekozen gedicht. Weet je dat niet meer? Download dan het document met de selectie van de gedichten op deze webpagina en zoek het op.
  • Je analyseert je gedicht aan de hand van de volgende zes stappen:
  1. Benoem het thema van je gedicht.
  2. Onderzoek de vorm van het gedicht door de verzen en de strofen te tellen en de strofevormen te benoemen.
  3. Duid aan of je gedicht een rijmschema bevat en benoem het of duid aan dat het om een vrij vers gaat.
  4. Onderzoek de rijmsoorten in je gedicht door één vorm van de zes rijmsoorten aan te duiden en een voorbeeld te geven uit het gedicht. Het zou dus kunnen dat je gedicht meerdere rijmsoorten bevat, maar je duidt er maar één aan.
  5. Onderzoek de stijlfiguren door opnieuw één van de drie stijlfiguren aan te duiden en een voorbeeld te geven uit het gedicht. 
  6. Onderzoek de vormen van beeldspraak door ook hier één vorm van de vijf soorten beeldspraak aan te duiden en een voorbeeld te geven uit het gedicht. 

Belangrijk: sla je analyse op en dien het in op Smartschool ten laatste op vrijdag 27 november om 23:59 bij het vak Nederlands binnen de map 'poëzie' in de uploadzone 'gedichtanalyse'.


Afsluiter

Bekijk tot slot nog het onderstaande videofragment op deze webpagina tot minuut 2.35 en beantwoord nadien enkele vragen op het formulier. Druk dan op 'Indienen'.

De lessen rond poëzie zitten erop. Goed gewerkt! 

Geniet van je welverdiende pauze.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin