Beeldspraak

Maud Vanhauwaert is twee jaar lang (2018-2019) stadsdichter geweest van Antwerpen. In 2018 volgde zij Maarten Inghels op. Andere bekende voorgangers zijn: Bart Moeyaert en Tom Lanoye. 

Bekijk het onderstaande videofragment Maud op school. Beantwoord nadien de vragen op het formulier onder de video en druk op 'Indienen'. 


Vormen van beeldspraak

Beluister nu het onderstaande videofragment op deze webpagina. Ik heb een PowerPoint ingesproken, waarbij ik drie vormen van beeldspraak uitleg aan de hand van voorbeelden.

 • synesthesie
 • vergelijking
 • metafoor

Naast die drie vormen van beeldspraak zijn er nog twee vormen, namelijk: metonymie en personificatie. Beluister daarvoor het onderstaande videofragment op deze webpagina van minuut 2:09 tot en met minuut 4:38


Inoefenen

Maak oefening 1 en 2 op deze webpagina. Oefening 3 en 4 maak je in je werkboek.

Maak de onderstaande verbindoefening.

 1. Koppel de afbeeldingen aan de juiste vorm van beeldspraak.
 2. Sleep een vakje met een blauwe bol naar een vakje met een oranje bol.
 • Als het antwoord juist is, dan wordt het kader groen en verdwijnt de oplossing.
 • Als het antwoord fout is, dan wordt het kader rood. Je kan de vakjes dan opnieuw verbinden door op de 'plakband' tussen de twee kaders te klikken.

Hieronder zie je vijf krantenkoppen staan waar synesthesie in voorkomt. Je moet bij elke krantenkop benoemen welke twee zintuigen met elkaar worden vermengd. Dat doe je door de oefening onder de krantenkoppen op deze webpagina te maken.

Achter elke krantenkop ga je de twee zintuigen schrijven die met elkaar worden vermengd.

Bv.: gehoor - gevoel. Schrijf alles in kleine letters, anders wordt je antwoord als fout aangeduid.

Maak oefening 6 in je werkboek op bladzijde 328 en 329.

 • Het is de bedoeling dat je 10 zinnen gaat lezen en in elke zin de vergelijkingen, metaforen of personificaties gaat benoemen. Er kunnen meerdere vormen van beeldspraak aan bod komen in één zin.
 • Hieronder zie je de oefening die je moet maken in je werkboek.

Maak oefening 10 in je werkboek op bladzijde 332. Lees daarvoor eerst het groene kader op bladzijde 331 aandachtig door.

 • Het is de bedoeling dat je alleen de eerste acht oefeningen maakt (van a tot en met h) waarbij je in elke zin de soort metonymie moet benoemen.
 • Hieronder zie je de oefening die je moet maken in je werkboek en het groene kader dat je moet lezen.
 • Belangrijk: neem een foto van oefening 6 en 10 en upload die op Smartschool. Ten laatste op donderdag 26 november om 23:59 moet je de foto('s) uploaden bij het vak Nederlands binnen de map 'poëzie' in de uploadzone 'oefeningen beeldspraak'. Zo kan ik controleren of iedereen de oefeningen heeft gemaakt.

Als ik van iedereen zijn/haar oefeningen heb ontvangen, zal er op deze website een pagina verschijnen waar de oplossingen zichtbaar zullen zijn. Zo kan je de gemaakte oefeningen verbeteren.  


Alles tezamen inoefenen

Voor je naar de gedichtenanalyse overgaat, heb ik nog één oefening gemaakt in een Google Formulier. Je brengt alle opgedane kennis van de afgelopen lessen tezamen en vult de oefening in. Druk nadien op 'Verzenden' en bekijk je score.

Je krijgt 3 vragen, waarbij je eerst het rijmschema bepaalt, dan een stijlfiguur benoemt en tot slot vijf zinnen koppelt aan de juiste vorm van beeldspraak.

Succes!


Onlineoefeningen

Hieronder heb ik een aantal links gezet naar onlineoefeningen. Ik zou je aanraden om die te maken ter voorbereiding van de toets. Je maakt die dus niet vandaag, maar als oefening voor de toets of het examen.

Vergeet ook niet dat er op 'Pelckmans Portaal' heel wat oefenmateriaal staat.

Om de lessen van poëzie af te sluiten, maak je nog een gedichtenanalyse. Druk op de onderstaande balk om het laatste onderdeel te maken.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin